Prechádzka Kolovou horou

Margecianske fajnoty

Slovenský raj

Šípková túra

Z vinobrania na šarkaniádu

Suchou nohou po Laborci

Plavba po Bodrogu

64.slovenský zraz turistov

37.letný zraz KST Turista

Poloniny

Bralo

Rušňoparáda

Deň vtákov