22. šípková túra

Sátoraljaújhely

Národný park Poloniny

XL. zraz cykloturistov KST

65. celoslovenský zraz KST

38. letný zraz KST Turista Michalovce

Hrad Parustan (Braničev)

Michalova hora

Výstup na Červenú skalu

Brekov 100 JK

Výstup na Vetrovú skalu

14. zimný výstup na Zaňovec

51. Zimný zraz KST

36. zimný zraz KST Turista

50. ročník zimného výstupu na Sninský kameň

KST Turista Michalovce v roku 2017

Mikuláš

Rakovský kameň

Prechádzka Kolovou horou

Margecianske fajnoty

Slovenský raj

Šípková túra

Z vinobrania na šarkaniádu