Výstup na Červenú skalu

Brekov 100 JK

Výstup na Vetrovú skalu

14. zimný výstup na Zaňovec

51. Zimný zraz KST

36. zimný zraz KST Turista

50. ročník zimného výstupu na Sninský kameň

KST Turista Michalovce v roku 2017

Mikuláš

Rakovský kameň

Prechádzka Kolovou horou

Margecianske fajnoty

Slovenský raj

Šípková túra

Z vinobrania na šarkaniádu

Suchou nohou po Laborci

Plavba po Bodrogu

64.slovenský zraz turistov

37.letný zraz KST Turista

Poloniny