Prechádzka Kolovou horou

Hrad Vinné

Slanské vrchy

Suchou nohou po Laborci

Opálová baňa

40. letný zraz KST Turista Michalovce

Hostovické lúky

<< 1 | 2

Hrad Tibava

Najúspešnejší športovec mesta Michalovce za rok 2019 v kategórii dospelých

16. zimný výstup na Zaňovec

Ľadový dóm na Hrebienku (1285 m n. m.)

Zimný zraz KST Turista Michalovce

Zimný výstup na Sninský kameň

Mikulášsky výlet

Prechádzka Kolovou horou