37. ZZ KST Turista Michalovce

22.01.2019 15:05

Po pár daždivých dňoch sa za pekného, slnečného, jemne mrazivého (-2 ° C ) počasia stretli členovia najstaršieho michalovského Klubu slovenských turistov Turista ( NM KST T ) www.kst-turista.sk už tradične pri tejto akcii, na hrádzi Zalužického kanála. Oproti vlaňajšku zmenili trasu z pravobrežnej hrádze na ľavobrežnú, po ktorej nie v hlbokom snehu, majúc neustále pred sebou majestátny Vihorlat (1076 m. n. m ), došli k výpustu, a či priepadu, cez ktorý vyteká Zemplinska šírava. Kúsok po ochrannej hrádzi "nášho mora" a sú vo Veľkých Zalužiciach. Kedže však túra bola pomerne krátka, rozhodli sa ju zopakovať, no opačným smerom a ukončiť podujatie tam kde začali.


Anton Hasák
predseda KST Turista Michalovce