Rušňoparáda

25.04.2017 08:01
XVII Rušnoparáda
 
Lesné chodníčky v najstaršom michalovskom Klube slovenských turistoá Turista (NM KST T) www.kst-turista.sk zamenili tentokrát za kultúrno-poznávaciu činnosť (KPČ).Tato akcia je najväčšie stretnutie obdivovatelov železníc z východného Slovenska, ktoré sa už sedemnástykrát v rušňovom depe ŽSSK v Košiciach. Ide o tradičné rodinné podujatie ukážok unikátnych historických rušnov i moderných vlakových súprav.
 
Anton Hasák
 
predseda KST Turista MichalovceXVII Rušnoparáda
 
Lesné chodníčky v najstaršom michalovskom Klube slovenských turistoá Turista (NM KST T) www.kst-turista.sk zamenili tentokrát za kultúrno-poznávaciu činnosť (KPČ).Tato akcia je najväčšie stretnutie obdivovatelov železníc z východného Slovenska, ktoré sa už sedemnástykrát v rušňovom depe ŽSSK v Košiciach. Ide o tradičné rodinné podujatie ukážok unikátnych historických rušnov i moderných vlakových súprav.
 
Anton Hasák
predseda KST Turista Michalovce