Výročná členská schôdza

17.12.2019 15:30

KST Turista Michalovce v roku 2019

 

            V závere roka sa členovia najstaršieho michalovského Klubu slovenských turistov Turista (NM KST T) www.kst-turista.sk stretli na bilancovaní svojej činnosti. Schôdzu otvoril a viedol predseda NM KST T Anton Hasák. V pláne bolo 29 podujatí, z ktorých sa kvôli nepriaznivému počasiu nie všetky uskutočnili. Atraktívny bol Starý Koňuš (marec), Slanské orchidei (máj), Zamutovská kolejka – Hanušovce (jún), Ortaše (september), Hrad Zborov (október) ale i Dukla, hoci tam bol celodenný dážď. Úspech mala aj účasť na vrcholových akciách KST – letný zraz (júl) a cyklozraz (august). Spolu výletovalo 151 členov. Finančná situácia v klube je na udržateľnej úrovni, hlavne z príjmu 2% zaplatenej dane, dotácie od mesta Michalovce ale aj zo sponzorského. Počet členov sa v priebehu roka nemenil, takže členská základňa je stabilizovaná. Najviac aktívni boli manželia Surmiakovci a Hasákovci a Hrubá, Peštova, Kanoc a Mitro. Kalendár túr v r. 2020 poníma 33 vychádzok, preto bude si z čoho vyberať. Činnosť v NM KST T je priebežne publikovaná v Krásach Slovenska, Michalovčanovi, či v Novinách východu. Informácie sú aj na stránkach www.michalovce.sk www.michalovce.dnes24.skwww.kst-turista.sk. O klube je vysielanie aj v TV a rozhlase a interesantná je klubová vývesná skrinka pri Cyklošporte na pešej zóne. Na konci jednania prebehli ešte voľby nového výboru klubu, ktorý zostal v nezmenenom zložení.

 

Výbor KST Turista Michalovce