Kto nás vedie? Zoznámte sa : Anton Hasák

Náš predseda je závislý od turistiky - tak o ňom písali v novinách, a je to pravda.  Turistiku má priam v krvi.Turistike sa venuje prakticky odmalička. K aktívnej turistike  v okolí rodného mesta (Laborec, Hrádok, Viniansky hrad) ho priviedol otec už v roku 1955, čiže pred zhruba šesdesiatimipiatimi rokmi.

Jeho prvý absolvovaný turistický značkovaný chodník bol v roku 1959 z Ružomberka na Malinô Brdo.V organizovanej turistike je od roku 1971, čo je skoro už 50 rokov. Je cvičiteľom pešej a cykloturistiky. Za rozvoj turistiky obdržal mnohé medaily a ocenenia. Už v roku 1978 mu bola udelená pamätná medaila k 90temu výročiu organizovanej turistiky, v roku 1980 pamätná medaila „Za zásluhy o ČSS“, v roku 1988 pamätný odznak pri príležitosti 100. výročia organizovanej turistiky v Československu a v roku 1999 mu Slovenské združenie telesnej kultúry odovzdalo Striebornú medailu SZTK za dlhoročnú prácu v prospech slovenskej telesnej výchovy. V roku 2000 mu výkonný výbor Klubu slovenských turistov (KST) priznal Zlatý odznak Turista SR, V roku 2007 dostal cenu primátora Michaloviec za aktívnu prácu v prospech rozvoja turistiky a v roku 2012 takú istú cenu pri príležitosti 30-ročného jubilea klubu, ktorý vedie a od roku 2009 je nositeľom Zlatého odznaku KST za dlhoročnú obetavú a významnú  prácu prevažne v oblasti organizačnej, metodickej, cvičiteľskej a publicisticko – propagačnej činnosti vrámci organizovanej turistiky na Slovensku. V roku 2013 mu Ústredná rada KST odhlasovala Plaketu Alojza Lutonského  za významný prínos pre rozvoj organizovanej turistiky u nás. Viackrát bol vyhodnotený ako najlepší turista okresu naposledy v roku 2016 v tom isto roku  Ďakovný list KST a v roku 2017 mu bola výkonným výborom KST udelená Medaila KST za významný prínos k rozvoju turistiky v regióne, mesto Michalovce ho v roku 2018 ocenilo za mimoriadnu činnosť v oblasti turistiky. Zúčastnil sa od r. 1976 všetkých 43 letných celoslovenských zrazov turistov KST ako aj od roku 1983 35 zimných celoslovenských zrazov turistov KST, či 16 slovenských zrazov cykloturistov, z ktorých XXIX. v roku 2007 aj organizoval.

Niekoľko rokov vykonával funkciu predsedu Výboru zväzu turistiky OV ČSZTV. Funkcionárskej činnosti sa neprestal venovať do dnešných dní okrem toho, že je predseda KST Turista Michalovce je aj člen Regionálnej rady KST Michalovce a bol podpredseda sekcie cykloturistiky KST na Slovensku, kde určitú dobu vykonával aj funkciu predsedu.

  

Tono Hasák je 69-ročný mladík. Je zakladajúcim členom  Najstaršieho michalovského KST Turista. Dnes sa snaží priviesť k turistike ďalších, preto podujatia organizuje najmä na východe, v regióne Zemplína Vihorlatských vrchov, no v klube sa organizujú akcie aj mimo toho regiónu. Na túrach sa za dobu jeho pôsobenia zúčastnili stovky milovníkov prírody.

    Okrem turistiky sa venuje aj zberateľstvu. Doma má zbierku turistických známok blížiacu sa k 1400 kusov, ktorá patrí medzi najväčšie na Slovensku. Má aj ucelenú zbierku všetkých vydaných odznakov 100 jarných KM a kompletnú zbierku odznakov z letných  zrazov KST, zo zimných zrazov mu chýbajú odznaky z prvých štyroch ročníkov. K dnešnému dňu ich je cca 330.  Má aj 37 Oblastných turistických odznakov. 

    Treba vyzdvihnúť aj jeho publicistickú prácu, či už v  lokálnej tlači (Michalovčan) alebo celoštátnej (Krásy Slovenska), ročne viac ako 30 príspevkov.a tiež v poslednom čase aj v internetových novinách , ( www.nazempline.sk, www.michal1.sk, https://michalovce.dnes24.sk/ ). Podieľal sa aj ako spoluautor na reprezentatívnych printových publikáciach (Okres Michalovce 1982; Zemplínska šírava a okolie 2004; Dolný Zemplín – Zakarpatská Ukrajina 2007, 50 rokov turizmu na Zemplínskej šírave (2016), Michalovce - Čas v obrazoch (2018), či v dokumentárnom filme: Michalovce, srdce Zemplína ..ostatných 100 rokov.

    

Tono má ešte veľa pekných vychádzok v pláne, rovnako dobrých nápadov, ktoré hodlá pre rozvoj turistiky presadzovať na domácej ale aj na republikovej úrovni organizovanej turistiky.

Nuž, držíme mu palce!

 

Výbor KST Turista Michalovce, 2019