Najstarší michalovský KST Turista

 

 

 

 

 

Pozýva turistov za priaznivého počasia

na

Mikulášsky výlet

 

1.12.2018

 

Trasa

 

Trasa A: Trnava pri Lab. , Viniansky hrad, Vápenisko, Vinianske jazero, Medvedia hora.

Trasa B: Vinné,  Vinianske jazero, Medvedia hora

 

Dĺžka:

A:cca 11 km

B:cca 6 km

Prevýšenie:

A: 280m

B: 30m

Strava:

Vlastné zásoby a reštauračné zariadenia

Zraz

A: 08:10 autobusové nástupište (žel. Stanica)

B: 09:50 tamtiež

 

 

Návrat:

V predvečerných hodinách

Ved. akcie:

A: M. Štefanská

B: A. Hasák 

Info:

 

A: 0908 990 049

B: 0908 0270603

Poznámky:

 

Každý účastník svojou prítomnosťou na tomto podujatí  súhlasí s fotografovaním svojej osoby a zároveň dáva oprávnenie na mediálne použitie fotografií. V prípade nesúhlasu o tom informuje usporiadateľa podujatia.